Pałac Dzięki fot. Marcin Włodarczyk       W roku 1835 senator Bazyli Pogodin otrzymuje majorat Osiek położony w województwie sandomierskim. W roku 1839 obejmuje formalnie otrzymany majątek. Zrobiony w tymże okresie rekonesans pozwala poznać potrzeby miejscowej ludności. Podejmuje decyzję o załatwieniu niezbędnych formalności i sfinansowaniu budowy dwóch kościołów: w mieście Osiek i pobliskiej wsi Wiązownica. Następnie buduje w części tej wsi, pałacyk z wozownią, nazwany przez Niego "Dzięki". Nieopodal tego obiektu buduje również budynek gospodarczy z kuchnią i lodownią, oraz na terenie utworzonych ogrodów angielskich dom ogrodnika. Budowa pałacyku i pobliskiego kościoła przebiega sprawnie i oba obiekty oddane zostają do użytkowania w 1844 roku. Budowa kościoła w Osieku przebiega niestety powoli i kończy dopiero w 1852 roku. Łącznie senator inwestuje w otrzymany majorat milion ówczesnych rubli, pieniędzy pochodzących z osobistych funduszów (gratyfikacji otrzymanych jako generał intendent armii czynnej) i sprzedaży majątku w Rosji. Całkowicie spolszczony senator umiera przedwcześnie w swoim majątku w 1863 roku i pochowany zostaje na utworzonym przez Niego cmentarzu katolickim w Wiązownicy. Z pałacykiem związane są następujące postacie:

Generał Marian Langiewicz - dyktator Powstania Styczniowego,
Pułkownik Dionizy Czachowski - naczelnik wojenny województwa sandomierskiego w okresie Powstania Styczniowego,
Największy szachista Polski i Rosji w latach 1830 -1865, minister w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego - Aleksander Pietrow,
Konstanty Mikołajewicz Romanow - namiestnik Królestwa Polskiego w latach 1862 - 1863,
Aleksandra Pietrow z domu Pogodin, organizatorka domów opieki w tym Magdalenek, redaktor i wydawca bardzo popularnego tygodnika katolickiego "Czytelnia Niedzielna" w latach 1854 - 1864, założycielka pierwszej kasy pożyczkowej dla rzemieślników warszawskich w 1855 roku,
Agaton Giller - Sybirak, redaktor w "Czytelni Niezielnej", członek Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego.

 

menu